HVS-Schoorsteenveegbedrijf

                                   Zuidoost Drenthe

                                                               en omgeving


           Voor het vegen en installeren van Rookkanalen , voor installatie van

                                hout- en pellet kachels en kachelonderhoud                                                        

Vanwege de drukke werkzaamheden en vele telefoontjes kan het zijn dat u iets langer moet wachten voor u een berichtje van ons terug ontvangt.


Onze excuses hiervoor, we proberen iedereen zsm te benaderen.


Bestaande klanten welke nog geen afspraak hebben staan, worden binnenkort benaderd en ingepland op route. 


Mocht u vragen hebben hierover of een afspraak willen maken? Vul het contactformulier hieronder aan de site in, dan nemen wij zsm contact met u op.

 

             

              

        


             


HVS-Schoorsteenveegbedrijf heeft zich gespecialiseerd in het elektrisch vegen van rookkanalen.

Dit houd in dat uw rookkanaal van binnenuit word schoongemaakt met een veegsysteem welke wordt aangedreven met een accu boor. Dit veegsysteem is de meest inventieve techniek voor het reinigen van rook-, ventilatie- en afvoerkanalen. Het werkt snel, grondig, schoon, veilig, eenvoudig en met een indrukwekkend eindresultaat.

De kracht van de borstelzwepen vegen elke plek en hoek tot wel honderd maal op één plaats. Het gehele rookkanaal wordt op deze manier gereinigd. U bent na afloop van het vegen weer verzekerd van een optimale en veilige verwarming van uw woning. 

  Het is natuurlijk gezellig en heerlijk warm om bij  uw brandende kachel te vertoeven. Door vuil, obstakels en een slechte installatie van de rookkanalen loopt u risico op een schoorsteenbrand.

Door uw rookkanaal vakkundig en professioneel te laten reinigen vermindert u het risico van een schoorsteenbrand aanzienlijk.

Periodiek onderhoud van uw schoorsteen is dus erg belangrijk.

Uit oogpunt van brandveiligheid is het noodzakelijk om uw schoorsteen minimaal één maal per jaar te laten vegen. Als u ook in de zomer stookt, moet dit minstens twee maal per jaar gebeuren.


Wat kunt u verwachten van HVS-Schoorsteenveegbedrijf:


* Klantvriendelijkheid

* Het is mogelijk een veeg- en kachelonderhoudscontract   af te sluiten. Dit betekend dat direct na het vegen een nieuwe afspraak wordt ingepland met u. Voor de geplande afspraak zal tijdig contact met u worden opgenomen om de afspraak te bevestigen.

Op deze manier hoeft u er zelf niet aan te denken en bent u als klant er van verzekerd dat u rookkanaal  en kachel op tijd wordt gereinigd en nagekeken.

* Na het vegen wordt alles weer netjes en schoon achtergelaten.

* Wordt er een veegbewijs achtergelaten voor uw verzekering. Mocht u een schoorsteenbrand krijgen dan is het vrijwel zeker dat uw verzekering de schade vergoed.

 Wat we van u  als klant vragen:


 * Bij aankomst mag de kachel niet branden en het rookkanaal niet warm zijn.

    Ons verzoek is om de kachel minimaal één dag voor de veegafspraak 

    niet te gebruiken.

 * Rondom de kachel moet alles vrij zijn van spullen.

 * Bij verhindering graag 48 uur van te voren afmelden in verband met de

    planning en route.

Bij de volgende gevallen zijn we genoodzaakt €35,- aan kosten in rekening te brengen:

  - Bij niet tijdig afzeggen of u bent niet thuis tijdens de geplande afspraak

  - De kachel brand nog of het rookkanaal is nog te warm


       Tarieven schoorsteenvegen en onderhoud:


      - Het vegen van één rookkanaal bedraagt vanaf €75.00 

           afhankelijk van de verontreiniging in het rookkanaal 

       - Het vegen van een tweede rookkanaal of meer €50,- tot                     €65,- per kanaal

           afhankelijk van de verontreiniging in het rookkanaal 

      - Reinigen pellet kachel excl. vegen €135,- 

          inclusief vegen €165.00


       - Vegen na een brand vanaf €95,- 

       - Inspectie camera rookkanaal met mondeling rapport incl                   vegen vanaf €95,-

       - Inspectie camera met foto en rapport excl vegen op                           aanvraag 


                     Alle bedragen zijn inclusief 21% btw

----------------------------------------------------------------------------


                           LET OP... 

 Gaskachelonderhoud is sinds 1 april 2023                      niet meer mogelijk.

           Dit kan alleen nog via een gecertificeerd bedrijf.
Betaling

Via betaalverzoek, contante betaling is mogelijk, maar onze voorkeur gaat uit naar betaling via een betaalverzoek.  ADVIES EINDE STOOKSEIZOEN..........

Laat uw rookkanaal reinigen na het stookseizoen.

Zodat u zonder zorgen en lange wachttijden de winter weer in kan. 

April t/m Juli zijn de beste maanden om uw rookkanaal te laten vegen, maak gerust nu een afspraak om de schoorsteen te laten vegen.


    
Heeft u verder nog vragen of wilt u een afspraak maken :


Telefonisch bereikbaar

  Maandag t/m Vrijdag  van 8.30 uur tot 20.00 uur 

  Zaterdag van 9.00 uur t/m 17.00 uur

  Telefoon 06-31938624 (Huib) bgg 06-18877684(planning)


 Emailadres:  

hvs-schoorsteenveegbedrijf@kpnmail.nl 


 Wilt u graag meer informatie?

  Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.              

       


   


     Algemene voorwaarden HVS-Schoorsteenveegbedrijf

Inschrijfnummer KVK: 83724818


Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 


Opdrachtnemer:    HVS-Schoorsteenveenveegbedrijf,


Opdrachtgever:       Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die opdracht heeft gegeven om reinigingswerkzaamheden aan zijn/haar schoorsteen en/of zijn/haar kachel/dakgoot uit te voeren of iedere bevoegde persoon, die daartoe opdracht geeft, verder ook 'cliënt'.


Artikel  1-Werkingssfeer


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, geen daarvan

    uitgezonderd, tenzij tussen opdrachtnemer en de cliënt  uitdrukkelijk schriftelijk anders 

    is overeengekomen.

2.  Deze algemene voorwaarden zetten daarmee strijdige algemene voorwaarden van

     opdrachtgever  opzij in de verhouding tussen opdrachtgever en cliënt.

3. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

     Indien een offerte een  vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard,

     heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst

     van de aanvaarding te beroepen.

4. Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te weigeren  dan wel af te breken zonder opgave

    van redenen en is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect hieruit ontstaat 

    en/of zal ontstaan. Desalniettemin  zal opdrachtnemer cliënt in kennis stellen van de weigering.

    Afbreking laat recht op betaling van reeds verrichte werkzaamheden onverlet.


Artikel 2-Specifieke risico's/Aansprakelijkheid


1. Op grond van Nederlandse en Europese voorschriften dient opdrachtnemer zich te houden aan 

    alle voorschriften op het gebied van milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden

    op de arbeidsplaats. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is, op grond van deze wetgeving

    en besluiten, extra maatregelen  te moeten treffen op de arbeidsplaats om de veiligheid en

    gezondheid in acht te nemen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de uitvoering

    van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken, in ieder geval totdat

    veiligheidsmaatregelen zijn genomen en de eventuele prijsverhoging met de cliënt is

    overeengekomen. 

2. Het ten behoeve van de uitvoering van de opdracht noodzakelijkerwijs verwijderen

    van de kachel en/of rookkanalen en het opnieuw aansluiten hiervan, behoren nooit tot de uitvoering

    van de opdracht. Indien bij ter plaatse arriveren van opdrachtnemer blijkt, dat de kachel 

    niet is verwijderd dan bestaat de mogelijkheid dat er een nieuwe afspraak gemaakt zal worden.

    Weliswaar kunnen zich situaties voordoen waarbij opdrachtnemer de helpende hand biedt

     bij het verwijderen van de kachel op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt. In een dergelijk geval

     wijst opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade uitdrukkelijk van de hand.

3.  Cliënt is verplicht om opdrachtnemer op de hoogte te stellen van het aanwezig zijn van schadelijke

      stoffen zoals asbest en/of eterniet. Opdrachtnemer weigert in ieder geval de reiniging  

      van schoorstenen waarin deze tijdens de uitvoering van de opdracht, de opdracht direct te staken

      op de wijze als in artikel 1.4 beschreven.

4.  Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg  van 

     werkzaamheden aan schoorstenen met:

                     *  onvolledig geplaatste voeringen in de schoorsteen

                     *  voeringen die dermate oud zijn dat ze in slechte staat verkeren waardoor 

                         gaten in het materiaal vallen,

                     *  een slechte staat van onderhoud van voeg - en metselwerk, verborgen overige

                         bouwkundige gebreken.

Artikel 3 - Overmacht

 Als overmacht worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid

van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zoals weersomstandigheden, ziekte, defecten aan gereedschappen en verder iedere andere omstandigheid die opdrachtnemer redelijkerwijs niet

heeft kunnen voorzien en waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.


Artikel 4- Betaling

Bij afronding van de opdracht dient contant te worden afgerekend of middels pin betaling, tenzij anders overeengekomen.
                              

                              Contact gegevens

                                                     HVS-Schoorsteenveegbedrijf

                                                               Prinsenhofweg 2 

                                                                       7761 PR

                                                                   Schoonebeek

                                                                  06 31 93 86 24

                                                hvs-schoorsteenveegbedrijf@kpnmail.nl

                                                               KVK: 83724818